PLESNI TEATER LJUBLJANA / objavlja Odprti poziv za izbor plesnega PRVENCA PTL 2016-2018 / is announcing an Open Call for the selection of a CHOREOGRAPHIC DEBUT PTL 2016 - 2018

Plesni Teater Ljubljana objavlja odprti poziv za izbor plesnega Prvenca PTL v obdobju 2016 - 2018.

Plesni Teater Ljubljana vsako leto omogoča realizacijo vsaj enega plesnega prvenca. Izbranemu ustvarjalcu bo zagotovil vodstvo/mentorstvo izkušenega sodobnega plesnega ustvarjalca, produkcijo in uprizoritev na profesionalni ravni na odru Plesnega Teatra Ljubljana. 

Na razpis se lahko prijavijo vsi profesionalni sodobni plesni ustvarjalci, ki še niso realizirali samostojnega avtorskega projekta. Izbor prvenca bo opravil Umetniški svet PTL.

Razpisni kriteriji: inovativen in prodoren avtorski plesni pristop, jasna vsebinska in oblikovna zasnova.

 

Prijava mora vsebovati:

- izpolnjen prijavni obrazec

- jasen, izdelan koncept prijavljenega projekta

- reference avtorja/ev (izobrazba, dosedanje umetniško delo...)

- reference sodelavcev

 

Prijave pošljite na naslov: ptl@mail.ljudmila.org ali info@ptl-lj.si

 

Rok prijave: 20. 9. 2015

 

Umetniški svet PTL bo obravnaval samo popolne prijave, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem in so bile oddane v predpisanem roku. O odločitvi bodo obveščeni vsi prijavitelji.

Prijavni obrazec

Plesni Teater Ljubljana is announcing an open call for the selection of a Choreographic Debut PTL for the period between 2016 - 2018.

Plesni Teater Ljubljana (PTL) enables the realization of at least one Choreographic Debut each year. PTL will ensure leadership/ mentorship of a skilled contemporary dance creator, production and presentation of professional standard on the stage of Plesni Teater Ljubljana.

All professional contemporary dancers who haven't yet realized an autonomous creation can apply to the Open Call. The selection of the Choreographic Debut PTL 2016 - 2018 will be made by the Artistic board of PTL.

The criteria of the Open Call: innovative and incisive authorial dance approach, clear concept of content and form.

 

The application must contain:

- filled in application form

- clear and elaborated concept of the applied project

- references of the author/s (education, previous artistic work...)

- references of collaborators

 

Applications should be sent to the following address: ptl@mail.ljudmila.org or info@ptl-lj.si

 

Deadline for applications: 20th September 2015

 

The Artistic board of Plesni Teater Ljubljana will only accept complete application forms which meet all the requested conditions and will be sent until the date of closing.

The decision will be communicated to all applicants.

Application Form