Plesni Teater Ljubljana,

 

poznan tudi kot PTL, je leta 1984 ustanovila Ksenija Hribar kot prvo profesionalno sodobno plesno skupino v Sloveniji. Iz njega je izšla in z njim sodelovala večina koreografov sodobnega plesa v Sloveniji. Ob koncu devetdesetih let je odprl vrata prvemu gledališču za sodobni ples v prestolnici in v Sloveniji. Do danes je ustvaril več kot 200 plesnih in plesno-gledaliških predstav domačih in tujih avtorjev, ki so prejeli pomembne nagrade doma in v tujini. S prvenci odpira pot bodočim ustvarjalcem, s festivalom plesnih perspektiv Ukrep spodbuja inovativno ustvarjalnost in razvoj sodobnega plesa pri nas. PTL vstopa v mednarodna sodelovanja in koprodukcije z umetniki, festivali in gledališči. V gledališču Plesnega Teatra Ljubljana je publiki na ogled pester izbor izbranedomače in tuje sodobne plesne ustvarjalnosti. 

 

 

Plesni Teater Ljubljana (Dance Theatre Ljubljana),

also known as PTL, was founded in 1984 by Ksenija Hribar as the first professional contemporary dance company in Slovenia. Most of todays contemporary dance choreographers in Slovenia emerged from or collaborated with PTL.  At the end of the nineties PTL opened the doors of the first theatre venue for contemporary dance in the capital and in Slovenia. So far PTL produced over 200 dance and dance-theatre performances by Slovenian and foreign authors who received important award at home and internationally. With first projects it opens the way to future creators, with festival of dance perspectives Ukrep it encourages innovative creativity and development. PTL also enters in international collaborations and co-productions with artists, festivals and theatres. In its theatre venue Plesni Teater Ljubljana presents to the public a wide range of selected Slovenian and international contemporary dance creativity.

Promo-card.gif

Plesni Teater Ljubljana je zavod, nevladna organizacija s statusom zavoda v javnem interesu na področju kulture in umetnosti.

Dance Theatre Ljubljana is an NGO with the status of the institution in the public interest in the field of culture and arts