KRICKRAC, TO SEM JAZ! / DOODLEDEE IT'S ME!

Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše, Sanja Tropp Frühwald

KRICKRAC, TO SEM JAZ! / DOODLEDEE IT'S ME!

vizualna plesno-gledališka predstava za otroke 6 mesecev do 6 let / a visual dance-theatre performance for children 6 months up to 6 years

 

 

Avtorstvo in koncept / Authorship and Concept: Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše, Sanja Tropp Frühwald

Režija in koreografija / Direction and Choreography: Katja Kähkönen, Sanja Tropp Frühwald

Soustvarjalki in izvajalki / Co-creators and Performers: Barbara Kanc, Tina Valentan

Scenografija in kostumografija / Set and Costume Design: Mateja Ocepek, Katja Povše, Katja Kähkönen

Avtorica glasbe, vokal in tolkala / Music, vocal and percussions: Zvezdana Novaković

Sodelujoči glasbeniki / Musicians: Flavta / Flute - Suzana Menoni, Bariton saksofon / Baritone saxophone - Nina Rogina

Tonska tehnika / Sound Technicians: Mario Marolt & Andrej Hrvatin

Izdelava scene in kostumov / Set and Costume Make: Mateja Ocepek, Katja Povše, Katja Kähkönen, Iztok Hrga, Danilo Pečar, Miha Zupan

Oblikovanje luči / Lighting Design: Janko Oven

Foto / Photo: Matej Povše

Producentki / Producers Katja Somrak, Katja Kähkönen

Soprodukcija / Production: Plesni Teater Ljubljana, AEIOU

Koprodukcija / Co-production: VRUM

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulture RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulture / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Narišiva črto, krog in popek. To sem jaz. Poglej me! Kotalim se, dvignem se, padem... Opa! Še enkrat. Igrajva se. Ujemi me! Uspelo ti je. Tudi meni je uspelo. Zmoreva. Najboljša sva!

Krickrac, to sem jaz! je igriva in poetična vizualno plesno-gledališka predstava za najmlajše. Je študija o tem, kako majhni otroci dojemajo sami sebe na različnih stopnjah svojega razvoja. Z odraščanjem se vse bolj zavedajo svojega telesa. Bistveno je, da jih podpiramo pri razvoju zdrave telesne samopodobe. Predstava
vizualno temelji na risbah, na katerih so otroci risali same sebe v prvih šestih letih svojega življenja. Gre za zgodbo o samospoznavanju: Sem. Zmorem. Za odo telesu – za navdih in občudovanje.

Let's draw. Here is a line. Here is a circle. And the belly button. Look at me. I roll. I go up. I go down. Oops. Again. Let's play. Catch me! You made it. I made it. We can. We could... We are great!

Doodledee it's me! is a playful and poetic visual dance-theatre performance for the little ones. Doodledee is a study of how young children perceive themselves at different stages of their development. They grow and become more conscious of their bodies. It is essential to support the growth of a healthy body self-esteem. The performance is visually based on children's drawings of themselves during the first six years of their lives. The performance is a story of self-discovery: I am. I can. It is an ode to the body – inspiring and admiring.

AEIOU, gledališče za dojenčke in malčke

AEIOU je neodvisna umetniška skupina, ki so jo Katja Kähkönen, Mateja Ocepek in Katja Povše ustanovile leta 2010 v Sloveniji in leta 2013 na Finskem. Skupina AEIOU ustvarja vizualno in fizično gledališče ter gledališče
predmetov, kjer se gledališke umetnosti prepletajo z drugimi umetniškimi zvrstmi. Predstave so prilagojene
majhnim otrokom v fazi razvoja. Polne so fizičnih in čustvenih dražljajev, burijo otroško domišljijo in obenem zabavajo tudi odrasle.

AEIOU, The Theatre for Babies and Toddlers

The AEIOU is an independent group of artists, founded by Katja Kähkönen, Mateja Ocepek and Katja Povše in Slovenia in 2010 and 2013 in Finland. The AEIOU group creates visual and physical theatre, as well as object theatre, where theatre arts are intertwined with other forms of art. The shows are tailored to young children in their developmental stage. They are physically and emotionally stimulating, developing children’s imagination and entertaining adults at the same time.

Kolektiv uprizoritvenih umetnosti VRUM s svojo umetniško vodjo Sanjo Tropp Frühwald je umetniška organizacija, ustanovljena leta 2007. Njegova glavna dejavnost temelji na sodobnem plesu, a se širi tudi v polje sodobnega gledališča, vizualnih umetnosti, glasbe in fotografije. Delovanje kolektiva VRUM označuje nekonvencionalna mešanica tehnik, humorja in močna želja po komunikaciji. Kolektiv je ustvaril več kot 20 produkcij, s katerimi je gostoval v več kot 15ih državah. VRUM želi sodobni ples in gledališče narediti bolj prisotna in vidna, podpreti in izobraziti gledalce in profesionalce skozi različne delavnice, raziskovalne projekte, pogovore o umetnosti, mreže, mednarodna in lokalna sodelovanja z ustanovami in umetniki in s festivalom »Dnevi sodobnega plesa«, ki ga je vodi od leta 2009  v Varaždinu na Hrvaškem. VRUM še posebej zanima razvoj mlade publike, zato je pobudnik in koordinator mreže KLIKER, prve hrvaške nacionalne mreže, ki se ukvarja z razvojem sodobnega plesa za in z mlado publiko.

Performing arts collective VRUM is an art organization established in 2007 and led by Sanja Tropp Frühwald. Its main interest is based on contemporary dance, but is as well spreading into contemporary theatre, visual arts, music and photography. VRUM's work is signified by unconventional mix of techniques, humor and a strong will to communicate. Collective developed more than 20 own productions, with guest performances in more than 15 countries. VRUM wants to make contemporary dance and theatre more present and visible, support and educate the spectators and professionals through various range of workshops, research projects, artistic talks, networking, (inter)national cooperations with institutions and artists and through a festival "Days of Contemporary Dance" in Varaždin, Croatia, developed since 2009.   VRUM has a special interest in young audience development and is an initiator and a coordinator of KLIKER – first Croatian national network dedicated to development of contemporary dance for and with young audiences.