A DAY AFTER / DAN POTEM

Veronika Valdés

A DAY AFTER / DAN POTEM

 

Choreography and Dance: Veronika Valdés

Artistic Advise and Dramaturgy: Andreja Kopač

Adviser for Movement: Gregor Luštek Lighting Desing: Janko Oven

Music Design: Beno Novak Video Design: Enya Belak, Sašo Štih

Costume Design: Gea Erjavec

Producer: Katja Somrak

Produced by: Plesni Teater Ljubljana – ChoreographicDebut PTL 2012

PREMIERE: 6. 9. 2012

9. 8. 2013: Festival AKTO, Centar kulture Bitola, Macedonia

hoto: Sunčan Stone

 

O PREDSTAVI IN AVTORICI

Povprečni človek se le redko najde v situaciji, v kateri sta njegovo življenje in obstoj neposredno ogrožena. A strah kljub temu vlada svetu. Celo v primeru prvinskega strahu za lastno življenje lahko nagonsko reakcijo nadzoruje, deluje razumno in izbere dovolj inteligentno obnašanje. Strah je neprijeten, ampak življenje brez njega je nemogoče. Bojimo se osamljenosti, starosti, izgube fizične moči in lepote, bojimo se bližine drugih ljudi, bojimo se iskreno pokazati naša čustva, bojimo se, da nas bo nekdo prevaral, izrabil, bojimo se spremembe in si želimo, da ostane vse po starem. Žival v nevarnosti beži, napada, otrpne. Človek v nevarnosti: beži, napada, otrpne, kriči.
Je dan potem vse drugače – ali pa (ga) ni?

Veronika Valdés se je s plesom začela ukvarjati pri štirih letih na Oddelku za sodobni ples Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani in kot plesalka pomembnejših vlog in samostojnih plesnih miniatur sodelovala na letnih javnih predstavah v KD Španski borci in na na nastopih in festivalih po Sloveniji. Plesno izobraževanje je nadaljevala na SVŠGL – umetniški gimnaziji – smer sodobni ples, ki jo je zaključila leta 2011 in se vpisala na Akademijo za ples v Ljubljani.

Kot soustvarjalka in izvajalka sodeluje že tudi v profesionalnih projektih. Lani je nastopila v glasbeno-gibalni predstavi Mesnica v režiji Sabine Schwenner, letos v skupinskem avtorskem projektu, plesno-gledališki predstavi The Daddy Project.

Za svojo ustvarjalnost je že pri devetih letih prejela 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev Opus-1, ki jo je kasneje prejela še dvakrat. Prejela je tudi srebrno značko Mete Vidmar za njen dolgoletni ustvarjalni prispevek pri uveljavljanju sodobnega plesa v našem kulturnem prostoru, ki jo podeljuje Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

ODLOMEK IZ KRITIKE

“Veronika Valdés kaže presenetljivo izvedbeno zrelost, talent za dramsko igro in svojevrsten plesni izraz.” (Tina Šrot, Pogledi)

ABOUT THE PERFORMANCE AND THE AUTHOR

An average person is seldom met with a situation which puts his life and existence in direct threat. Fear, however, nonetheless controls human existence in the world. Even in the case of primal fear for one's life, instinctive reactions can be inhibited and controlled through common sense reactions and rational choices of our behavior. Fear is unpleasant, but life without it is impossible. We fear loneliness, old age, loss of physical strength and beauty; we fear the proximity of other people; we are afraid to sincerely show our feelings, afraid that someone will betray or use us. We fear change and want to keep things exactly as they are. An animal in danger runs away, attacks, or stiffens. A person in danger runs away, attacks, stiffens, and screams.

The day after makes all the difference – or - does it? Is there one?

Veronika Valdés started dancing at the Department for Contemporary Dance at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory at the age of 4. She performed at annual public performances in Španski borci as well as at various other venues and festivals throughout Slovenia, on some occasions with solo dance miniatures, while on other occasions she carried important roles in larger dance productions. She continued with her dance education at the Art Secondary School, where she enrolled in the Contemporary Dance course. Following the completion of her secondary education in 2011 she enrolled into the Academy for Dance in Ljubljana.

She also participates in professional projects, sometimes by co-creating them, sometimes by performing in them and sometimes she does both. Last year she performed in the musical and physical performance Butcher’s shop, directed by Sabina Schwenner, while this year she helped co-create The Daddy Project, an original dance and theatrical performance.

At a tender age of nine she received the 1st prize for her creativity at the international competition of young dancers Opus-1, an award she received on another two occasions. She was also awarded the silver insignia of Meta Vidmar for her long-lasting creative contribution in establishing contemporary dance in Slovenia, a recognition awarded by the Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities.

EXCERPT FROM PRESS REVIEW/ CRITIC:

“Veronika Valdés shows surprising performance maturity, talent for drama and unique dance expression.” (Tina Šrot, Pogledi)