Festival UkreP ZA 2016

UkreP ZA - Festival plesnih perspektiv 2016

Taking Measures / Hope For - Festival of Dance Perspectives 2016

 

Foto festivala / Photo of the Festival: Sunčan Stone

 

Peter Šavel (SK/BE)

OPUŠČANJE – POSLUŠATI SVOJE TELO (ZA UMOM) / LETTING GO – TO LISTEN TO MY BODY
(BEHIND THE MIND)

Predstavitev delavnice / Workshop presentation

 

Sara Janašković

LAHKO GRE DRUGAČE / IT MAY GO OTHERWISE

Pred-predstava / Pre-performance

 

Branko Potočan

MORALA JE SAMA: Jaz grem pa peš… / MORALITY IS BY ITSELF: I’m going on foot...

Predstava / Performance

 

Tereza Ondrová & Peter Šavel (CZ/SK/BE)

FANTKI, KI SE RADI IGRAJO S PUNČKAMI / BOYS WHO LIKE TO PLAY WITH DOLLS

Predstava / Performance

 

Jana Menger & Maša Kagao Knez

PLESiŠČE / DANCEFLOOR

Predstava / Performance

 

Jerca Rožnik Novak & Leon Marič

HWEOL

Prikaz dela v nastajanju / Presentation of the work in progress

 

Kaja Janjić

CIANOZA / CYANOSIS

Avdiovizualni gibalni performans / Audiovisual movement performance

 

Plesni forum Celje / Dance forum Celje

N.A.G.

Predstava / Performance

 

Studio za suvremeni ples (HR) / Studio for Contemporary Dance (CRO)

NON.SENSE

Predstava / Performance

 

Emma Murray (CH/NZ)

RAZPAKIRATI KOREOGRAFSKO PRAKSO / UNPACKING A CHOREOGRAPHIC PRACTICE

Predstavitev delavnice / Workshop presentation

 

Sara Janašković & Jan Rozman

IZBRANO TELO / THE EXQUISITE CORPS

Plesno-performativna raziskava / A dance-performative research

 

Žigan Krajnčan & Gašper Kunšek

NEIMENOVANO / UNTITLED

Prikaz dela v nastajanju / Presentation of the work in progress

 

Saša Božić & Petra Hrašćanec (HR)

TRILOGIJA / TRILOGY

Pofestivalski dogodek / Post-festival event

 

Maša Kagao Knez

MOMENTUM: Avenija ujetih trenutkov / MOMENTUM: Avenue of Captured Moments

Plesna predstava / Dance performance

Dan plesa, Festival Junij v Ljubljani na Kongresnem trgu / Dance Day, Festival June in Ljubljana at Congress Square

Foto / Photo: Doris Kodrič