Plesni Teater ljubljana / PTL / Dance Theatre Ljubljana

Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5695015

ID za DDV: SI 33757259

IBAN: SI56 3300 0000 0021 719

Gledališče/ Theatre Address:

Prijateljeva 2A, Ljubljana

Pisarna/ Office Address:

Metelkova 6, Ljubljana

T. +386.1.430.83.44

E. info@ptl-lj.si

W.  www.ptl.si, Facebook, YouTube, Instagram

Plesni Teater Ljubljana je zavod, nevladna organizacija s statusom zavoda v javnem interesu na področju kulture in umetnosti.

Dance Theatre Ljubljana is an NGO with the status of the institution in the public interest in the field of culture and arts

Direktorica, producentka:

Živa Brecelj - Director, Producer

Mobile: +386.41.707.475

Namestnica direktorice, vodja projektov, producentka: 

Katja Somrak - Deputy Director, Project Leader, Producer

Mobile: +386.41.365.184

Umetniški svet PTL/ Artistic Board PTL:

Rosana Hribar, Maša Kagao Knez, Andreja Kopač, Katja Somrak, Živa Brecelj 

Plesni Teater Ljubljana je član / PTL is a member: IETM – International European Theatre Meeting,  Brussels, ISPA – International Society for Performing Arts (2013, 2014), APAP – Association of Performing Arts Presenters (2013), Oracle Network (2014)